Hodnocení redakce:
Jiří Landa 80 %
Když jsem před lety tvrdil, že by se stěží našla vhodnější představitelka pro roli Leni než V. Cibulková, neměl jsem tak zcela pravdu. DvŘ totiž „vypátralo“ ještě jednu takovou – N. Boudovou, která po letech strávených zejména v komediích přesvědčila, že je její herecký rejstřík stále tak pestrý jako kdysi, jen není režiséry pro komplikovanější charaktery žen tolik využíván. Boudová ztvárnila Leni na rozdíl od své předchůdkyně kontroverzněji, čímž je i vyznění celé inscenace naléhavější. Výrazným pozitivem je však přeobsazení role Berthy. J. Tesařová přesně vystihla její úlohu v tomto příběhu.

Helena Grégrová 80 %
Ne, že by V. Cibulková a D. Syslová nebyly v rolích Leni a Berthy přesvědčivé, N. Boudová s J. Tesařovou pro mě ale jsou o něco víc opravdovější, naléhavěji v jejich podání vyznívá kontroverznost tématu hry a možná ambivalentnost náhledu na ně. I čitelnost všech důležitých otázek, jakými jsou mj. mediální překrucování reality, vypořádání se s minulostí, ctí, morálními postoji a osobní zodpovědností za své skutky v kontextu doby, probleskuje mezi řádky intenzivněji. Bylo by nefér nezmínit O. Kavana a D. Krejčíka - stále shodně skvěle herecky partneří jako v původní inscenaci. Silný zážitek.