Hodnocení redakce z webového portálu: www.i-divadlo.cz

Pavel Širmer 80 %
75%. Hra je dobrým příspěvkem k mnohokrát zpracovanému tématu hranicí mezi uměleckostí a komercí. Zdařilé zachycení proměny vztahu věhlasného výtvarníka a jeho mladého asistenta, překvapivá pointa a závěr. Aby divák pochopil polemiky o umění, je nucen pečlivě naslouchat a přemýšlet. Ale stojí to za to! Režisér V. Polesný hru uchopil zdařile a (po několika rozporuplných experimentech) konečně realizoval pro něho vhodný text. Výborný M. Etzler roli obsáhl. Na projevu M. Krause sice byla trochu patrná malá zkušenost s úkoly podobného rozsahu a náročnosti, ale byl Etzlerovi dobrým partnerem.

Jiří Landa 70 %
Děj je situován do období, kdy malíř Rothko podepsal smlouvu s restaurací Four Seasons na dodání čtyřiceti svých pláten. Tímto činem se v umělcově složitém nitru ještě více rozhoří boj o to, zda má svá díla prezentovat současné konzumní společnosti, když ji snobsky zajímá spíš jen jeho jméno. M. Etzler v roli malíře a M. Kraus coby pomocník Ken sugestivním způsobem zpracovávají pohled dvou věkově odlišných mužů na různou tématiku. Jejich dialogy často přecházející v hádky působí věrohodně, oba herci si na jevišti očividně rozumí. A upozornění na závěr: Nejedná se o pseudointelektuální hru!

Tereza Szkatulová 80 %
Kouřem prosycený vzduch, temnota a napětí ve výtvarném ateliéru velkého umělce jsou opojnými vlastnostmi celého představení. Chytrá, moc chytrá hra v kombinaci s neotřesitelnou hereckou kázní… Dynamický dialog, který pohltí. Jste součástí sporu a větu po větě odhalujete jeho hluboký význam. Zapomeňte na intelektuální odpočinek a hledejte metaforu v každé replice. Sdělení hry je jasné i laikovi v oboru malířského umění, základní znalost tvorby Rothka i jeho současníků vám ale rozhodně neuškodí.