Červená je červená je červená…

Divadlo v Řeznické je jednou z nejmenších pražských scén a neustále bojuje o přežití. Přesto jeho komorní inscenace patří už pěknou řádku let k nejlepším, jaké metropole nabízí. Tu nejčerstvější – v české premiéře uváděnou hru Johna Logana Červená – lze dokonce označit za divadelní událost. A to nejen proto, že se k nám v překladu Jitky Sloupové dostává broadwayský sukces, jenž v roce 2010 obdržel šest Tony Awards (což je divadelní obdoba Oscarů), ale hlavně proto, že úspěšné drama, uváděné dnes již ve třiceti zemích, získalo v režiséru Viktoru Polesném a hercích Miroslavu Etzlerovi a Martinu Krausovi kongeniální interprety.

Loganův příběh nás přenáší do nehostinného ateliéru Marka Rothka. Abstraktní expresionisté, k nimž náleží, jsou právě na vrcholu slávy a on získá lukrativní zakázku – zhotovit sadu pláten do mondénní newyorské restaurace. Pomoci mu má nový asistent, začínající výtvarník Ken. Miroslav Etzler v hlavní roli sugestivně podává všechny polohy Rothkovy složité osobnosti: tíhnutí k metafyzickým úvahám, možná související s  východoevropským židovským původem malíře; těžkomyslnost střídající se s erupcemi emocí; jemnost a citlivost snoubenou s umanutým sledováním stanovených met, a snadno proto přecházející v bezohlednou sebestřednost. I když asistent Ken – Martin Kraus - chová k Mistrovi úctu, deptat se od něho nenechá. Svým životním příběhem nastavuje zrcadlo jeho intelektuálním pózám a svým realismem Rothkovi pomáhá vyvarovat se modernistického manýrismu. Červená je pro něho červenou. A také barvou krve. Šedá padesátá léta se zvolna lámou do zlatých šedesátých, abstrakci již brzy vystřídá pop art a Kenův mladý elán, přímočaré myšlení i jiný umělecký názor přimějí Rothka, aby si uvědomil, že jeho vlastní až teologický přístup k malbě je v rozporu s dekorativní funkcí, kterou jeho obrazům přisuzují bohatí zákazníci. Jak tento rozpor vyřeší?

Exkluzivní téma přesahuje v Polesného inscenaci ze sféry estetiky do sféry etiky a boj o pravdu v umění povyšuje psychologicky propracovaným herectvím na boj o pravdu života a očistu existence od rutiny a předstírání.

Autor: Bronislav Pražan